SrpskiEnglishΕλληνικάRomânăРусский

Kvalitet

Posvećeni ciljevima i kvalitetu

"ALATNICA BAROVIĆ" d.o.o. konstantno ulaže u razvoj i osavremenjavanje tehnoloških procesa, opreme i kadrova, što utiče na konstantan rast kvaliteta. U januaru 2008. uveli smo integrisani sistem upravljanja kvalitetom prema standardima JUS ISO 9001:2000, a u junu 2009. CE znak. Sertifikaciju sistema kvaliteta je obavila renomirana međunarodna sertifikaciona kuća SGS Societe Generale de Surveillane, a CE znak TÜV SÜD. Resertifikacija sistema upravljanja kvalitetom održana je u januaru 2011. godine, pri čemu je dobijen novi sertifikat za ISO 9001:2008 na period od tri godine.

"ALATNICA BAROVIĆ" d.o.o. ima u vidu da sertifikovan sistem kvaliteta predstavlja dokaz sposobnosti da se korisnicima pruža kvalitetna usluga i proizvodi, kao i da je unapređenje kvaliteta najbolja strategija razvoja organizacije. Sistem menadžmenta organizacije je proveren i sertifikovan prema zahtevima standarda za "Projektovanje i proizvodnja mašina i rezervnih delova za obradu metala plastičnom deformacijom". Sertifikaciju sistema kvaliteta je obavila renomirana međunarodna sertifikaciona kuća SGS Societe Generale de Surveillane.

Sistem menadžmenta kvalitetom podrazumeva izuzetno dinamičan i živ proces zasnovan na konstantnom poboljšavanju i unapređenju zadovoljstva i motivacije korisnika, ali i svih zaposlenih. Sertifikacijom dobijamo potvrdu da se u svakom trenutku zna ko, kako, kada i gde obavlja aktivnosti vezane za optimalno funkcionisanje poslovnog sistema radi obezbeđenja kvaliteta.

To je ujedno i osnova naše poslovne politike, koju ostvarujemo ispunjavanjem svojih strateških ciljeva upravo kroz doslednu primenu i kontinualno poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom.

Standard ISO 9001 se fokusira na menadžment procesa i organizacije, i kao takav primenjiv je na svaki poslovni sistem. Ključni zahtevi ovog standarda koje organizacija mora da ispuni su pre svega:

- mere za povećanje zadovoljenja korisnika,
- stalnu modernizaciju opreme i obuku kadrova,
- ostvarenje liderske uloge rukovodstva,
- aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesu pružanja usluge,
- utvrđivanje i upravljanje procesima koji doprinose zadovoljstvu korisnika,
- stalno poboljšanje kvaliteta pružanja usluge prodaje proizvoda,
- odlučivanja na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka koji se odnose na proizvode,
- razvijanju partnerskih odnosa sa isporučiocima.

Na resertifikacionoj proveri održanoj 12. novembara, "ALATNICA BAROVIĆ" d.o.o. je dobila novi sertifikat za ISO 9001:2008. Posebne pohvale odnosile su se na efektivnu primenu i održavanje/poboljšanje sistema menadžmenta, na sprovođenje i analizu rezultata ispitivanja zadovoljstva kupaca, kao i posvećenost rukovodstva unapređenju sistema kvaliteta od uvođenja pa do danas. Ovaj uspeh potvrđuje da politika kvaliteta predstavlja osnovu poslovne filozofije kompanije.

Sertifikaciju CE znaka je obavila renomirana međunarodna sertifikaciona kuća TÜV SÜD na period od tri godine za proizvod ROLLFORMING LINE. CE znak (CE mark) je obavezan i odnosi se na bezbednost upotrebe Naših proizvoda u zemljama članicama EU i ukazuje da je proizvod proizveden i dizajniran u skladu sa odredbama direktiva EU.

"ALATNICA BAROVIĆ" d.o.o. proizvodi proizvode koje plasira na tržište EU. Uvođenje CE znaka je svojim zakonskim propisima i drugim merama želela da se osigura da se na tržište EU plasiraju i u upotrebi nađu samo oni proizvodi koji ne ugrožavaju bezbednost, život i zdravlje ljudi, životnu sredinu ili neke druge interese od javnog značaja. U tom smislu, donete su direktive 2006/42/EC & 2006/95/EC & 2004/108/EC i standardi EN ISO 12100-1 & EN ISO 12100-2 & EN 14121-1 & EN 953 & EN 1088 & EN ISO 13850 & EN ISO 13857 & EN 60204 – 1 & EN ISO 13849-1,2 & EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4 koje postavljaju bitne zahteve koje moraju ispuniti proizvod. Ti zahtevu određuju tehničke karakteristike (specifikacije) koje proizvodi moraju imati, a koje utiču ili mogu uticati na gore pomenute aspekte. Tehničke specifikacije o usaglašenosti proizvoda sa bitnim zahtevima, koje postavljaju direktive, date su u harmonizovanim standardima.

CE znak je Naša legitimacija za izvoz proizvoda u zemlje EU.

Politika kvaliteta
(download)